CMA Foundation TOPPERS

 
Reshma Rajkumar
386 / 400
 
Rajeev Rajkumar
340 / 400
 
Nivya Raveendran
329 /400
 
KrishnaKripa U K
316 / 400
 
Raveen Abraham
307/ 400
 
Amal
302 /400

CMA Foundation WINNERS

 
Sreenath M Das
 
Susmitha K.R
 
Chandana V Dev
 
Navya .G
 
Aryadevi .K
 
Sridhanya
 
Athul krishna .A
 
Bhavya.N
 
Arun Sivadasan
 
Akhilesh .M Rao
 
Rahul .P
 
Nihal Jayan
 
Subahana A
 
Helna Jacob
 
M M Hariharan
 
R Arun
 
Aslam U
 
Kaushik Menon
 
Rohith Raj
 
Subisha T
 
Vishnu V V
 
Krishna K
 
Sruthi R
 
Sivaranjith
 
Akshara A
 
Amila Sebin
 
Nasira P K
 
Sujaya P
 
Sanjay S
 
Sreelakshmi H
 
Yedhu S
 
Viswanath M
 
Aswin S
 
Mahima V
 
Aiswarya M R
 
Vishnu V
 
Sangeetha .K
 
Nishad .A